btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี
รหัสสินค้า GP-019
จำนวน

คุณสมบัติทั้วไป   ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงสาบ มด
วิธีใช้                                        
ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว 
- สำหรับแมลงบินใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อ 1 พื้นที่ตารางเมตร
ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักแมลงบิน
- สำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อ 1 พื้นที่ตารางเมตร
ฉีดพ่นพื้นผิวตามทางเดินซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกของอาคาร
ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรม ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต
ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก่อน
การเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลงไฟ เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง (ไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียส)
ปริมาตรสุทธิ 1,000 มิลลิลิตร