btg-supply สมุนไพรกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวก

ที่นี่มิผลิตภัณฑ์ สมุนไพรกำจัดปลวก และ น้ำยากำจัดปลวก ให้เลือกมากมาย เช่น

น้ำยากำจัดปลวก อาร์โปรเทค น้ำยากำจัดปลวก ซันตาน่า น้ำยากำจัดปลวก อาร์เจนด้า
สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่า ออยล์ สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิเนต สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มินัส

ชื่อสินค้า อีพีเอ็น
รหัสสินค้า EPN-02
จำนวน

นวัตกรรมกำจัดปลวกโดยชีววิธี : ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก

ชื่อทางการค้า   อีพีเอ็นกำจัดปลวก

 

ไส้เดือนฝอย  Steinernema  สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย   จัดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  มีศักยภาพในการกำจัดปลวกทำลายเนื้อไม้   โดยไส้เดือนฝอยสามารถเจาะไชเข้าทางรูหายใจสามารถนำมาใช้กำจัดปลวกในอาคารบ้านเรือนได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตวและไม่ก่อให้เกิดโรคในพืช รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดปลวกนับเป็น Bio-pesticide โดยไส้เดือนฝอยมีศักยภาพในการฆ่าปลวก มีกลไกในการเข้าทำลายและทำให้ปลวกหยุดนิ่งและตายได้รวดเร็ว (ไม่เกิน6ชั่วโมง) ทนทานต่ออุณหภูมิได้สูง 30-35 องศาเซลเซียส มีความปลอดภัยต่อพืชและสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

กลไกการทำลาย

ไส้เดือนฝอยเข้าทำลายปลวกผ่านทางปากหรือช่องเปิด

ตามธรรมชาติของปลวก  และเคลื่อนที่ไปยังช่องว่างภาย

ในลำตัว  ซึ่งมีน้ำเลือด  จากนั่นไส้เดือนฝอยจะปลดปล่อยแบคทีเรีย  (Symbiotic bacteria Xenorhabdus sp.) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณลำไส้ของไส้เดือนฝอย  และร่วมกันสร้างสารพิษมีผลทำให้ปลวก

เกิดอาการเลือดเป็นพิษและตายภายในเวลาไม่เกิน 6ชัวโมง